Produse inventar in interfata de vanzare

4 Oct 2021NoutatiNexus Retail-nespecificat-v.21.15
Am adăugat în aplicația NexusEasyRetail (v.21.15), în fereastra "Alte documente", specifică operării documentelor complementare, un tip nou de document, "Inventar parțial".

La finalizarea inventarelor parțiale, produsele care nu figurează în document sunt considerate neinventariate, stocul acestora rămânând neschimbat.

Astfel, este posibilă deschiderea simultană a mai multor documente de inventariere partială, cu condiția ca același articol să nu fie prezent în mai multe inventare.

Spre deosebire de inventarele parțiale, inventarele obișnuite consideră ca fiind inventariate toate produsele de pe clasa pentru care s-a deschis inventarul (sau chiar intreaga gestiune, în cazul în care nu se alege o clasă), iar articolele negăsite faptic sunt considerate minus inventar.